-- Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Veri Tabanı Yönetim Sistemlerine Giriş

Veri tabanı yönetim sistemleri, fiziksel hafızadaki verileri özelliklerine göre gruplayan ve saklayan bir programdır. Kısaca VTYS diye adlandırılır, VTYS’nin bir ucunda insanlar diğer ucunda gruplanmış veriler vardır fakat bazı durumlarda insanlar değil doğrudan bir program da olabilir. Bilgi ve veri kavramlarını karıştırmamak gereklidir. VTYS’de özelliklerine göre gruplanan veriler bilgileri oluşturur yani veri bilginin işlenmemiş halidir. Veriler işlenip bilgileri oluşturur. VTYS, ilişkili veriler, veriye ulaşmak için gerekli olan yazılımları barındırır.

Nerede Kullanılır?

 • Üniversiteler
 • Hava yolları
 • Bankalar
 • Üretim:imalat, stok, siparişler vb.
 • Satış:müşteriler,ürünler,alımlar vb.
 • İnsan kaynakları:personel kayıtları,maaşlar, vergi kesintileri gibi.
vtys

Örnek Veri Tabanı

Aslında VTYS ‘ni en iyi şöyle ifade edebiliriz, veri tabanıyla kullanıcı arasındaki yoldur onları birbirine bağlar. Bir postacıyla bir haber yolladığınız zaman bu haber Ankara’ya gider, siz veri tabanına bir veri girişi yaptığınız zamansa VTYS sizin postacınız olur ve postayı Ankara’ya(Sisteme) gönderir.

Veri Tabanı Yöneticisi:Bir veri tabanı üzerinde her türlü yetkiye sahip olan kişiye denir. Bu tek bir kişi olabileceği gibi bir gruba da verilmiş olabilir.

Veri Tabanının Tanımlanması:Veri tabanını oluşturan verilerin tip ve uzunluklarının belirlenmesi.

Veri Tabanının Oluşturulması:Belirlenen veri uzunlukları için alan açıyoruz ve saklama ortamına veriler yükleniyor.

VTYS mi programları vardır. Bu programlar veri tabanlarımızı belirli bir dosya düzeninde evrensel SQL sorgu dili yardımıyla sistemde tutar ve sorgular yazarak istediğimiz verileri sistemden çekmemize olanak sağlar.

Veri Modeline Göre VTYS

 • Ağ Veri Tabanları
 • Hiyerarşik Veri tabanları
 • İlişkisel Veri Tabanları
 • Nesneye Yönelik Veri Tabanları
 • Kullanıcı Sayısına Göre Veri Tabanları

Veri Tabanı Sisteminin Yararları

 • Verinin tekrarının önlenmesi.
 • Verilerin tutarlı olmasını sağlamak.
 • Aynı andaki erişimler de tutarsızlığın ortaya çıkmasını önler.
 • Verilerin güvenliğini sağlar.

Bilinen VTYS Programları

 • Oracle
 • MS SQL Server
 • Sysbase
 • Informix
 • MySQL
 • DB2
 • Filemaker
 • Firebird
 • Berkeley
Veri Tabanı Yönetim Sistemi Modelleri

Veri Tabanı Yönetim Sistemi Modelleri

VERİ TABANINI KORUNMASI

Yanlış verinin iki türlü kaynağı olabilir birisi klavyeden yanlış giriş diğeri ise yanlış programlama. Veri tabanının korunmasını iki başlık altında inceleyebiliriz.

 1. Veri Güvenliği
 2. Veri Bütünlüğünün Sağlanması

Veri Güvenliği

Yetkilendirmenin iyi yapılması gerekmektedir. Sistem içerisinde bazı bilgilere ulaşılması istenmez. Örnek vermek gerekirse okul müdürünün yetkileri ile öğretmenlerin yetkileri farklıdır. Veri güvenliği açısından farklı yetkilere ait kişilerin ulaşabilecekleri veriler de farklı olmak zorundadır.

Veri Bütünlüğünün Sağlanması

Bazen birden aynı verinin birden fazla veri dosyasında bulunması gerekir bu durum, veri tekrarı olarak bilinir. Bu veri bütünlüğünü bozacaktır, bir dosyada yapılan silme işleminin bütün dosyalara iletilmesi gerekmektedir.

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.