ASP MVC 5 GİRİŞ DERSLERİ

Giriş seviyesinde iş yeri eğitiminde öğrendiğim bilgileri aktardım. Umarım faydalı olur. Bilgi paylaştıkça çoğalır unutmayalım. Aşağıda play-list şeklinde ekledim ayrıca youtube’dan da girip izleyebilirsiniz. Projenin kaynak kodları videoların altında github linkinde mevcuttur.

 

Asp Mvc Search İşlemi

Veritabanı Tablo Script:

CREATE TABLE [dbo].[YemekSepetis](
[Yemek_Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[Yemek_Adi] [nvarchar](max) NOT NULL,
[Fiyat] [float] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_dbo.YemekSepetis] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[Yemek_Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
GO