Veri Tabanı Normalizasyonu’nun Amaçları ve Kuralları

Normalizasyon’un Amaçları

  1.  Veri Bütünlüğünü Sağlamak: Eğer bir sütun için gereksiz veri tekrarı var ise, bu sütun gereksiz bir şekilde veri tekrarı içermeye başlayacaktır. Örnek vermek gerekirse bir hastane veri tabanında hastano olduğunu varsayalım eğer veri bütünlüğü sağlanmazsa belli bir süre sonra farklı tablolarda bir hastanın birden fazla hastano’su olacaktır.
  2.  Uygulamadan Bağımsızlık: Hazırlayacağımız ilişkisel model kullanılacak uygulamalara göre tasarlanmamalı, kullanılacak verilere göre hazırlanıp, tasarlanmalıdır.
  3. Performansı Arttırmak

Continue reading “Veri Tabanı Normalizasyonu’nun Amaçları ve Kuralları” »

Veritabanı Tasarımı ve Normalizasyon – 1

Bazen derste tahtaya kalkınca basit bir sorguyu bile yapamazsınız. Üzülmeyin derim, aldırmayın benim gibi 🙂 konumuza dönersek hem öğreniyorum hem anlatıyorum aslında VTYS gerçekten büyük bir alan.Veri tabanı tasarımı ve normalizasyon kuralları vardır. Bu kurallar veri tabanımızın nasıl tasarlanacağını belirleyen kurallardır ayrıca veri tabanında veri tekrarını ve veri kaybını önler. Bu kuralları uygulamak Continue reading “Veritabanı Tasarımı ve Normalizasyon – 1” »