-- Algoritma(Java), Java, Programlama&Algoritma

Diagonal Matrise Takla Attırma

Soru: Boyutu kullanıcıdan alınan bir NxN matrisin iki farklı diagonal değerinin toplamlarının farklarını bulunuz.

Klavye girişleri:
Matris boyutu:3

#  #  #

#  #  #

#  #  #


1. Diagonal:

#
  #
    #

2. Diagonal:

    #
  #
#


import java.io.*;
import java.util.*;
import java.text.*;
import java.math.*;
import java.util.regex.*;

public class Solution {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner num=new Scanner(System.in);
    int arraySize=num.nextInt();
    int array[][]=new int[arraySize][arraySize];
    int firstDiagonal=0;
    int secondDiagonal=0;
    int total=0;
    
    for(int i=0;i<arraySize;i++){
      
      for(int j=0;j<arraySize;j++){
        
        array[i][j]=num.nextInt(); 
      }
      
    }
      
      
      
      
      for(int i=0;i<arraySize;i++)
      {
        
        secondDiagonal=secondDiagonal+array[i][arraySize-i-1];
        
        for(int j=0;j<arraySize;j++)
          {
          
          if(i==j)firstDiagonal=firstDiagonal+array[i][j];
          
        }
      
      
    
    }
    
    
    
    total=Math.abs(firstDiagonal-secondDiagonal);
    System.out.print(total);
    
  }
}

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.