Borsa Bilgi Sistemi

Borsa Bilgi Sistemleri – BBS TOBB’a bağlı Ticaret Borsalarının süreçlerini yönetmek üzere tasarlanmıştır. Ticaret Borsalarının Üyelik İşlemleri, Tescil ve İstatistik işlemleri, Kantar, Laboratuvar ve Salon Satış İşlemleri, Vezne ve Muhasebe işlemleri, Personel Özlük ve Bordro işlemlerinin Borsa Bilgi Sistemleri yazılımı üzerinden takip edilmesi ve raporlanması sağlanmaktadır. Borsa Bilgi Sistemi yazılımı Borsa iş süreçlerini entegre haline getirmekte, personel verimliliğini ve süreç hızlılığını sağlamaktadır.

TOBB’A BAĞLI BULUNAN Türkiye genelindeki 113 Ticaret Borsası’ndan 80 Ticaret Borsası Borsa Bilgi Sistemleri yazılımını kullanmaktadır. Şubeli çalışma desteği Ticaret Borsaları ve şubelerini tek sistem üzerinde birleştirmektedir. Web entegrasyonu borsa fiyat bültenlerinin ve üye bilgilerinin Borsa web sayfası üzerine entegre edilmesini sağlamaktadır. Web servis uygulamaları ile yasal mevzuat gereği TOBB ve diğer paydaş kurumların bilgi sistemlerine yapılması gereken üye bilgileri, ürün fiyat bilgileri gibi bilgi aktarımları yapılmaktadır.

Borsa Bilgi Sistemi Modülleri

 • Canlı Hayvan Salon Satış
 • Doküman Yönetim Sistemi
 • Elektronik Salon Satış
 • Etkinlik Yönetim Sistemi
 • Görsel Borsa Yönetim Sistemi
 • Haberleşme
 • İç Denetim
 • Mali İşler Yönetimi
 • Mobil Uygulama
 • Organ ve Karar Yönetim Sistemi
 • Personel Yönetim Sistemi
 • Planlama
 • Sabit Kıymetler Yönetimi
 • Üye İlişkileri Yönetim Sistemi
 • Beyanname Yönetimi

Dev Express kullandığımız projemizle ilgili bazı ekran görüntüleri,