Algoritma Soruları – 2

Soru: Kullanıcı klavyeden önce ay sonra gün girecek. Girilen ay değeri şubat için 28, diğer günler için 31 gün kabul edilmek şartı ile toplam iki metot yazılacak birisi gün sayısını hesaplayan birisi ise girilen gün sayısının doğruluğunu hesaplayan eğer yanlış bir değer girilirse değer tekrar istenecek ve sonuç olarak ekranda yıl başından(1 Ocak) bu yana geçen gün sayısını verecek. Continue reading “Algoritma Soruları – 2” »

Türkiye’de Genç Olmak

Bu yazıyı yazmayı uzun zamandır istiyordum bugüne kısmetmiş. Aslında bilmediğiniz bir şeyler anlatmayacağım size fakat hatırlatmış olacağım. Türkiye’de genç olmak nedir? Konuya şöyle girmek isterim, biz doksanlı yılların gençlerinden bahsedeceğim. Herkesin hayalleri vardır, herkesin yaparken mutlu olduğu işler vardır. Continue reading “Türkiye’de Genç Olmak” »

Veri Tabanı Normalizasyonu’nun Amaçları ve Kuralları

Normalizasyon’un Amaçları

  1.  Veri Bütünlüğünü Sağlamak: Eğer bir sütun için gereksiz veri tekrarı var ise, bu sütun gereksiz bir şekilde veri tekrarı içermeye başlayacaktır. Örnek vermek gerekirse bir hastane veri tabanında hastano olduğunu varsayalım eğer veri bütünlüğü sağlanmazsa belli bir süre sonra farklı tablolarda bir hastanın birden fazla hastano’su olacaktır.
  2.  Uygulamadan Bağımsızlık: Hazırlayacağımız ilişkisel model kullanılacak uygulamalara göre tasarlanmamalı, kullanılacak verilere göre hazırlanıp, tasarlanmalıdır.
  3. Performansı Arttırmak

Continue reading “Veri Tabanı Normalizasyonu’nun Amaçları ve Kuralları” »